Nabycie udziałów własnych w celu umorzenia bez obniżenia kapitału zakładowego (“buy-back”)

Tylko spółka z o.o. W aktualnym stanie prawnym konstrukcję nabycia przez spółkę własnych udziałów w celu umorzenia bez obniżania kapitału zakładowego spółki (tzw. „buy-back”) można zastosować wyłącznie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej …