Legaltech na przykładzie projektowanej platformy Legaldesk.online (Uslugiprawne.co), nieistniejącego prawniczego rozwiązania technologicznego, wykorzystywanego przez prawników w ich codziennej pracy (Legaltech, algorytmy, AI), część I

Wprowadzenie, pojęcie Legaltech i jego zakres Rosnąca presja regulacyjna powoduje, że działy prawne stoją przed koniecznością dostosowywania swojej działalności do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego. Zwiększeniu uległ zakres zadań realizowanych przez …