Tajemnica zawodowa w ustawie o finansowaniu społecznościowym

Przepisy art. 4–12 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym (dalej „u.f.s.”) dotyczą tajemnicy zawodowej i stanowią niezbędne doprecyzowanie przepisów art. 35 rozporządzenia 2020/1503 (tajemnica zawodowa), stanowiących …