Podmioty wykorzystujące sztuczną inteligencję, w związku z  projektowanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) ustanawiającym zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (aktem o sztucznej inteligencji), część II

Podmioty wykorzystujące AI Wniosek Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) ustanawiający zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniający niektóre akty ustawodawcze UE {SEC(2021) 167 final} – …

Projektowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące  sztucznej inteligencji (akt o sztucznej inteligencji), część I – założenia wstępne

Wprowadzenie Wniosek Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniające niektóre  akty ustawodawcze UE {SEC(2021) 167 final} – {SWD(2021) 84 …