Oferta publiczna kierowana do mniej niż 150 osób, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

Kiedy oferta publiczna kierowana jest do mniej niż 150 osób, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany, w związku …