Programy motywacyjne w Prostej Spółce Akcyjnej bazujące na emisji akcji własnych przez Prostą Spółkę Akcyjną w celu ich umorzenia (buy-back)

Część IV (ostatnia) Uregulowanie w kodeksie spółek handlowych przepisów o prostej spółce akcyjnej (dalej „PSA”) na wzór przepisów spółki akcyjnej (dalej „SA” umożliwia efektywne wdrożenie programów motywacyjnych). Ma to źródło …

Programy motywacyjne w Prostej Spółce Akcyjnej bazujące na akcjach emitowanych w ramach upoważnienia (odpowiednik kapitału docelowego w Spółce akcyjnej dalej ,,SA”)

Część III Uregulowanie w kodeksie spółek handlowych przepisów o prostej spółce akcyjnej (dalej „PSA”) na wzór przepisów SA, umożliwia efektywne wdrożenie programów motywacyjnych. Ma to źródło w tym, że PSA …

Programy motywacyjne bazujące na warrantach subskrypcyjnych

Część II Programy motywacyjne w prostej spółce akcyjnej bazujące na warrantach subskrypcyjnych Uregulowanie w kodeksie spółek handlowych przepisów o prostej spółce akcyjnej (dalej „PSA”) na wzór przepisów spółki akcyjnej (dalej …