Blog

Legaltech na przykładzie projektowanej platformy Legaldesk.online (Uslugiprawne.co), nieistniejącego prawniczego rozwiązania technologicznego, wykorzystywanego przez prawników w ich codziennej pracy (Legaltech, algorytmy, AI) część II

Wstęp Po poznaniu podstaw rządzących rynkiem prawniczych usług/ produktów Legaltech, w tym rosnącą presją regulacyjną (konieczność dostosowywania swojej działalności do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego), pojęcia samego „Legaltech”, i tego co …

Legaltech na przykładzie projektowanej platformy Legaldesk.online (Uslugiprawne.co), nieistniejącego prawniczego rozwiązania technologicznego, wykorzystywanego przez prawników w ich codziennej pracy (Legaltech, algorytmy, AI), część I

Wprowadzenie, pojęcie Legaltech i jego zakres Rosnąca presja regulacyjna powoduje, że działy prawne stoją przed koniecznością dostosowywania swojej działalności do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego. Zwiększeniu uległ zakres zadań realizowanych przez …

Crowdfunding, koniec okresu przejściowego dla platform crowdfundingowych

Wprowadzenie Finansowanie społecznościowe (inaczej również „Crowdfunding”) to alternatywa dla tradycyjnych form pozyskiwania kapitału zewnętrznego, polegające na zbieraniu pieniędzy na cele o charakterze prywatnym, artystycznym, społecznym czy biznesowym. Jest formą finansowania …

Prawa autorskie do dzieła stworzonego przez narzędzie oparte na sztucznej inteligencji (dalej „AI” lub „SI”), będącego programem komputerowym – opracowanie  syntetyczne

Artykułów i opracowań na przedmiotowy temat jest wiele. Moim celem jest przybliżenie pojęcia AI w zakresie prawnym. Następny post dotyczyć będzie innych powiązanych tematów, zapraszam. AI to zdolność maszyn do …

Podmioty wykorzystujące sztuczną inteligencję, w związku z  projektowanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) ustanawiającym zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (aktem o sztucznej inteligencji), część II

Podmioty wykorzystujące AI Wniosek Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) ustanawiający zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniający niektóre akty ustawodawcze UE {SEC(2021) 167 final} – …

Projektowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące  sztucznej inteligencji (akt o sztucznej inteligencji), część I – założenia wstępne

Wprowadzenie Wniosek Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniające niektóre  akty ustawodawcze UE {SEC(2021) 167 final} – {SWD(2021) 84 …

Projekt rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) 2020/0265 (COD)

Korzystam z okazji by wrócić do tematu rynków kryptoaktywów, który czy nam się podoba czy nie jest już teraźniejszością. Jak pisałem do dziennika Rzeczpospolita (13.06.23) – https://www.rp.pl/rzecz-o-prawie/art38592141-wiktor-czeszejko-sochacki-kryptowaluty-z-europejskimi-regulacjami warto zwrócić uwagę …

Tajemnica zawodowa w ustawie o finansowaniu społecznościowym

Przepisy art. 4–12 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym (dalej „u.f.s.”) dotyczą tajemnicy zawodowej i stanowią niezbędne doprecyzowanie przepisów art. 35 rozporządzenia 2020/1503 (tajemnica zawodowa), stanowiących …

Alternatywna spółka inwestycyjna jako prywatny wehikuł inwestycyjny

Wprowadzenie W niniejszym wpisie zajmuję się wyłącznie alternatywną spółką inwestycyjną (dalej „ASI”) wewnętrznie zarządzaną (do celów prywatnych), inaczej mówiąc prywatnym wehikułem inwestycyjnym (ang. Private investment vehicle). Zgodnie z art. 8a …

Tokeny bezpieczeństwa (security tokens) – część I

Czym są tokenizacja i tokeny? Tokenizacja to technologia umożliwiająca zastąpienie wrażliwych danych unikatowymi symbolami identyfikacyjnymi przy zachowaniu wszystkich najważniejszych informacji, bez narażania bezpieczeństwa jednostki. Inaczej mówiąc pod jej pojęciem kryje się …

Używanie podrobionych znaków towarowych, na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej

Na podstawie przepisu art. 120. ust. 1. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ,dalej „Ustawa p.w.p.”, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego …

Oferta publiczna kierowana do mniej niż 150 osób, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

Kiedy oferta publiczna kierowana jest do mniej niż 150 osób, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany, w związku …

Nowe przepisy dotyczące wzajemnego uznawania pochodzenia dziecka przez państwa UE proponowane przez Komisję Europejską

Cele i założenia W dniu 7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska (dalej „KE”) przyjęła projekt rozporządzenia, które zharmonizuje w UE przepisy prawa prywatnego międzynarodowego dotyczące pochodzenia dziecka COM (2022) 695 …

Programy motywacyjne w Prostej Spółce Akcyjnej bazujące na emisji akcji własnych przez Prostą Spółkę Akcyjną w celu ich umorzenia (buy-back)

Część IV (ostatnia) Uregulowanie w kodeksie spółek handlowych przepisów o prostej spółce akcyjnej (dalej „PSA”) na wzór przepisów spółki akcyjnej (dalej „SA” umożliwia efektywne wdrożenie programów motywacyjnych). Ma to źródło …

Programy motywacyjne w Prostej Spółce Akcyjnej bazujące na akcjach emitowanych w ramach upoważnienia (odpowiednik kapitału docelowego w Spółce akcyjnej dalej ,,SA”)

Część III Uregulowanie w kodeksie spółek handlowych przepisów o prostej spółce akcyjnej (dalej „PSA”) na wzór przepisów SA, umożliwia efektywne wdrożenie programów motywacyjnych. Ma to źródło w tym, że PSA …

Programy motywacyjne bazujące na warrantach subskrypcyjnych

Część II Programy motywacyjne w prostej spółce akcyjnej bazujące na warrantach subskrypcyjnych Uregulowanie w kodeksie spółek handlowych przepisów o prostej spółce akcyjnej (dalej „PSA”) na wzór przepisów spółki akcyjnej (dalej …

Nabycie udziałów własnych w celu umorzenia bez obniżenia kapitału zakładowego (“buy-back”)

Tylko spółka z o.o. W aktualnym stanie prawnym konstrukcję nabycia przez spółkę własnych udziałów w celu umorzenia bez obniżania kapitału zakładowego spółki (tzw. „buy-back”) można zastosować wyłącznie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej …

Finansowanie społecznościowe-crowdfunding, cofnięcie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego

Definicja crowdfundingu Czym jest crowdfunding? Finansowanie społecznościowe (również „Crowdfunding”), to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych źródeł pozyskiwania kapitału zewnętrznego zwłaszcza teraz, gdy banki i inwestorzy niechętnie lokują pieniądze w ryzykowne projekty. Polega …