Programy motywacyjne w Prostej Spółce Akcyjnej bazujące na akcjach emitowanych w ramach upoważnienia (odpowiednik kapitału docelowego w Spółce akcyjnej dalej ,,SA”)

Część III Uregulowanie w kodeksie spółek handlowych przepisów o prostej spółce akcyjnej (dalej „PSA”) na wzór przepisów SA, umożliwia efektywne wdrożenie programów motywacyjnych. Ma to źródło w tym, że PSA …

Nabycie udziałów własnych w celu umorzenia bez obniżenia kapitału zakładowego (“buy-back”)

Tylko spółka z o.o. W aktualnym stanie prawnym konstrukcję nabycia przez spółkę własnych udziałów w celu umorzenia bez obniżania kapitału zakładowego spółki (tzw. „buy-back”) można zastosować wyłącznie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej …