Programy motywacyjne w Prostej Spółce Akcyjnej bazujące na akcjach emitowanych w ramach upoważnienia (odpowiednik kapitału docelowego w Spółce akcyjnej dalej ,,SA”)

Część III Uregulowanie w kodeksie spółek handlowych przepisów o prostej spółce akcyjnej (dalej „PSA”) na wzór przepisów SA, umożliwia efektywne wdrożenie programów motywacyjnych. Ma to źródło w tym, że PSA …