CROWDFUNDING – FINANSOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE.
ASPEKTY PRAWNE

Finansowanie społecznościowe to alternatywa dla tradycyjnych źródeł pozyskiwania kapitału zewnętrznego, zwłaszcza gdy banki i inwestorzy niechętnie lokują pieniądze w ryzykowne projekty. Jest to forma finansowania różnorodnych inicjatyw
o charakterze społecznym, prywatnym, artystycznym, biznesowym przez społeczność internetową.

Poradnik ten, pomoże czytelnikowi zrozumieć zagadnienie finansowania społecznościowego Polsce i w Unii Europejskiej. Ukazuje on zależność polskiej Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom z Rozporządzeniem unijnym 2020/1503
w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, które polska ustawa implementuje.

LA FAILLITE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE POLONAIS ET FRANÇAIS
au regard du règlement communautaire

La faillite des entités juridiques a toujours fait partie de la vie économique globale. Depuis que l’échange commercial intracommunautaire existe le problème de la faillite se pose. L’Union européenne essaie d’organiser uniformément la vie socio-économique de ses Etats membres, en particulier par la création et l’entrée en vigueur d’actes juridiques qui leur permettent d’agir dans cette réalité. De grands changements modifient la réalité socio-économique des Etats, notamment dans le domaine de la faillite. La réussite de l’Union européenne consiste à s’adapter à ces changements en réglant de manière générale l’existence des entités juridiques de ses Etats membres en laissant aux droits nationaux leurs propres réglementations plus complexes. Ceci a permis de regrouper différents systèmes juridiques en leur imposant une réglementation générale commune. Le risque grandissant de faillite ou de redressement des entreprises fonctionnant dans plus d’un pays membre de l’Union européenne (groupes de sociétés) a poussé le législateur à développer un droit de la faillite au niveau communautaire. Dans le présent livre on analyse donc en profondeur le règlement (CE) nr 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, qui est le premier et unique acte juridique communautaire régissant de manière globale le thème de la faillite.

Warranty subskrypcyjne

Książka autorstwa Wiktora Czeszejko-Sochackiego, Cezarego Nowosada i Adama Wiśniewskiego zawiera dokładne omówienie problematyki nowego typu papierów wartościowych, nazwanych warrantami subskrypcyjnymi. Warranty subskrypcyjne zostały wprowadzone do polskiego systemu prawnego przez ustawę z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 15 stycznia 2004 roku.

Warranty subskrypcyjne są instrumentami finansowymi zaliczonymi do grupy papierów wartościowych o charakterze wierzycielskim, które nie posiadają ceny nominalnej. Papiery te zawierają w sobie dwa odmienne, alternatywne uprawnienia: do złożenia zapisu na akcje w ramach kapitału docelowego albo do objęcia akcji nowej emisji w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

W książce opisana została natura, podstawowe funkcje oraz charakter prawny warrantów subskrypcyjnych. Czytelnik znajdzie w niej przewodnie i kontrowersyjne założenia doktrynalne. Ponadto książka zawiera szczegółowe omówienie warunkowego i docelowego podwyższenia kapitału zakładowego, z którymi warranty subskrypcyjne są związane, a także porównanie warrantów subskrypcyjnych z opcjami na akcje.

W książce znajduje się także omówienie warrantów subskrypcyjnych jako instrumentów programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej. Opracowane zostały wszystkie z tym związane zagadnienia: założenia i parametry programów motywacyjnych, cena wykonania warrantów subskrypcyjnych, lock up. Nie zabrakło też przykładowych programów motywacyjnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Autorzy: Adam Wiśniewski, Cezary Nowosad, Wiktor Czeszejko-Sochacki

 

BĄDŹMY W KONTAKCIE!

Szanowny Czytelniku, jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informację o nowych wpisach na blogu, zapraszam do subskrypcji.

BĄDŹMY W KONTAKCIE!

Szanowny Czytelniku, jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informację o nowych wpisach na blogu, zapraszam do subskrypcji.