Programy motywacyjne bazujące na warrantach subskrypcyjnych

Część II Programy motywacyjne w prostej spółce akcyjnej bazujące na warrantach subskrypcyjnych Uregulowanie w kodeksie spółek handlowych przepisów o prostej spółce akcyjnej (dalej „PSA”) na wzór przepisów spółki akcyjnej (dalej …