Programy motywacyjne w Prostej Spółce Akcyjnej bazujące na emisji akcji własnych przez Prostą Spółkę Akcyjną w celu ich umorzenia (buy-back)

Część IV (ostatnia) Uregulowanie w kodeksie spółek handlowych przepisów o prostej spółce akcyjnej (dalej „PSA”) na wzór przepisów spółki akcyjnej (dalej „SA” umożliwia efektywne wdrożenie programów motywacyjnych). Ma to źródło …