Prawa autorskie do dzieła stworzonego przez narzędzie oparte na sztucznej inteligencji (dalej „AI” lub „SI”), będącego programem komputerowym – opracowanie  syntetyczne

Artykułów i opracowań na przedmiotowy temat jest wiele. Moim celem jest przybliżenie pojęcia AI w zakresie prawnym. Następny post dotyczyć będzie innych powiązanych tematów, zapraszam. AI to zdolność maszyn do …

Podmioty wykorzystujące sztuczną inteligencję, w związku z  projektowanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) ustanawiającym zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (aktem o sztucznej inteligencji), część II

Podmioty wykorzystujące AI Wniosek Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) ustanawiający zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniający niektóre akty ustawodawcze UE {SEC(2021) 167 final} – …