Crowdfunding, koniec okresu przejściowego dla platform crowdfundingowych

Wprowadzenie Finansowanie społecznościowe (inaczej również „Crowdfunding”) to alternatywa dla tradycyjnych form pozyskiwania kapitału zewnętrznego, polegające na zbieraniu pieniędzy na cele o charakterze prywatnym, artystycznym, społecznym czy biznesowym. Jest formą finansowania …

Prawa autorskie do dzieła stworzonego przez narzędzie oparte na sztucznej inteligencji (dalej „AI” lub „SI”), będącego programem komputerowym – opracowanie  syntetyczne

Artykułów i opracowań na przedmiotowy temat jest wiele. Moim celem jest przybliżenie pojęcia AI w zakresie prawnym. Następny post dotyczyć będzie innych powiązanych tematów, zapraszam. AI to zdolność maszyn do …

Podmioty wykorzystujące sztuczną inteligencję, w związku z  projektowanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) ustanawiającym zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (aktem o sztucznej inteligencji), część II

Podmioty wykorzystujące AI Wniosek Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) ustanawiający zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniający niektóre akty ustawodawcze UE {SEC(2021) 167 final} – …

Projektowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące  sztucznej inteligencji (akt o sztucznej inteligencji), część I – założenia wstępne

Wprowadzenie Wniosek Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniające niektóre  akty ustawodawcze UE {SEC(2021) 167 final} – {SWD(2021) 84 …

Projekt rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) 2020/0265 (COD)

Korzystam z okazji by wrócić do tematu rynków kryptoaktywów, który czy nam się podoba czy nie jest już teraźniejszością. Jak pisałem do dziennika Rzeczpospolita (13.06.23) – https://www.rp.pl/rzecz-o-prawie/art38592141-wiktor-czeszejko-sochacki-kryptowaluty-z-europejskimi-regulacjami warto zwrócić uwagę …

Tajemnica zawodowa w ustawie o finansowaniu społecznościowym

Przepisy art. 4–12 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym (dalej „u.f.s.”) dotyczą tajemnicy zawodowej i stanowią niezbędne doprecyzowanie przepisów art. 35 rozporządzenia 2020/1503 (tajemnica zawodowa), stanowiących …

Alternatywna spółka inwestycyjna jako prywatny wehikuł inwestycyjny

Wprowadzenie W niniejszym wpisie zajmuję się wyłącznie alternatywną spółką inwestycyjną (dalej „ASI”) wewnętrznie zarządzaną (do celów prywatnych), inaczej mówiąc prywatnym wehikułem inwestycyjnym (ang. Private investment vehicle). Zgodnie z art. 8a …