Projekt rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) 2020/0265 (COD)

Korzystam z okazji by wrócić do tematu rynków kryptoaktywów, który czy nam się podoba czy nie jest już teraźniejszością. Jak pisałem do dziennika Rzeczpospolita (13.06.23) – https://www.rp.pl/rzecz-o-prawie/art38592141-wiktor-czeszejko-sochacki-kryptowaluty-z-europejskimi-regulacjami warto zwrócić uwagę na poniższe kwestie (szczegóły w artykule):

– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) 2020/0265 (COD) z dnia 24 września 2020 r. (dalej „MiCA”) jest częścią pakietu dotyczącego finansów cyfrowych czyli pakietu środków umożliwiających i wspierających wykorzystanie potencjału finansów cyfrowych w zakresie innowacyjności i konkurencji przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie ws. MiCA.,

– jednym z najważniejszych zastosowań technologii blockchain w sektorze finansowym są kryptoaktywa,

– MiCA obejmuje kryptoaktywa nieobjęte obowiązującymi unijnymi przepisami dotyczącymi usług finansowych, a także tokeny będące pieniądzem elektronicznym,

– MiCA nakłada na emitentów kryptoaktywów obowiązek publikowania dokumentu informacyjnego, oraz zobowiązuje ich do spełniania wymogów dotyczących ujawniania informacji,

– MiCA nakłada na podmioty rynku kryptoaktywów obowiązki, w szczególności:

– optymalnego zarządzania płynnością przez emitentów i ustalenie odpowiednich wymogów kapitałowych dla emitentów dokonujących emisji tokenów określonych każdorazowo dla danej kategorii,

– dotyczących uzyskania zezwolenia na publiczne oferowanie tokenów oraz na ubieganie się o dopuszczenie aktywów do obrotu na platformie obrotu,

– nadzór publiczny nad wykonywaną działalnością rynkową,

– oraz zakaz wyłączenia odpowiedzialności cywilnej emitenta w razie braku bądź wadliwego spełnienia nowych, rygorystycznych obowiązków informacyjnych.

Chcesz wiedzieć więcej przeczytaj artykuł i/ lub zgłoś się do mnie.

Twórca bloga Lexalert.pl

r.pr. dr Wiktor Czeszejko-Sochacki, LL.M.

Kancelaria Adwokacka adw. Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Twórca bloga Lexalert.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *